• 0932.63.63.92 - (028) 2240 9933 - 0901 46 37 46 (Ms.Hậu)
  • Thietkelogomk@gmail.com

Logo Vyvy Coffee

Logo Vyvy Coffee

Bối cảnh dự án

  • Ngành nghề:
  • Địa chỉ:
  • Lĩnh vực: Thiết kế logo
  • Ngày khởi tạo: 2017-08-23 14:08:01

   

Tên dự án: Logo VyVy Coffee
 Yêu cầu: thể hiện được lĩnh vực kinh doanh