• 028. 2240 9933 - 0932 63 63 92 (Ms Duyên)
  • thietkelogomk@gmail.com

Logo Dai Thinh

Logo Dai Thinh

Bối cảnh dự án

  • Ngành nghề:
  • Địa chỉ:
  • Lĩnh vực: Thiết kế logo
  • Ngày khởi tạo: 2017-08-29 08:44:57

Tên dự án: thiết kế logo SHINKAI
Nghành nghế kinh doanh: xuất nhập khẩu máy móc thiết bị, văn phòng phẩm
Ý tưởng: logo được cách điệu chữ S theo hình quả địa cầu, hình trái tim và lưỡi liềm thể hiện tên " SHINKAI VIETNAM"